Burnout & Depressies

Burn-out, depressie of overspannen zijn; de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Alle drie hebben ze vergelijkbare symptomen, maar verschillende oorzaken. Zo is depressie een ‘stemmingsstoornis’ en een burn-out vaak een ‘energiestoornis’.

Burn-out

Bij een burn-out ben je emotioneel uitgeput. Je kunt weinig tot niets meer presteren en bent extreem vermoeid. Een lager zelfbeeld, cynisme, afstand nemen van collega’s, vrienden en familie dragen ook allemaal bij aan een burn-out. En ook kan de oorzaak liggen in teveel stress op de werkvloer of door privéomstandigheden. Bovendien hebben sensitieve of hooggevoelige mensen met een bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme een verhoogd risico, om een burn-out te ontwikkelen.

Depressie

Een depressie kenmerkt zich onder andere door:

  • verlies aan levenslust
  • zware neerslachtigheid
  • een verstoord slaappatroon
  • verminderde belangstelling voor leuke activiteiten
  • concentratieproblemen
  • zelfmoordgedachten
  • gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid of vrees
  • een gedeprimeerde stemming, die het grootste gedeelte van de dag duurt

Aanpak

Door het denkpatroon van de cliënt te veranderen en oefeningen te laten doen, die meer zelfinzicht geven, is het mogelijk de negativiteit om te draaien naar positieve gedachten en handelingen.

Met schrijfopdrachten, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, spiegelen en reflecteren help ik hen deze aandoeningen te lijf te gaan.

Bewuster en sterker

Vaak komen mensen sterker uit een burn-out of depressie. Ze zijn zich bewuster van hun omgeving en zichzelf, maken ook bewuste keuzes in relatie-, werk- of familiekwesties en pakken met meer vertrouwen activiteiten op, die daarvoor lastig waren of onmogelijk leken. Ze durven weer te dromen over hun toekomst!