Werkwijze

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geestelijke klachten door ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in je leven, geven vaak ook lichamelijke klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, weinig energie, hoofdpijn, spanningsklachten, etc. Klachten, waarvoor je zelf vaak geen oplossing hebt of ziet.

Balans

Counseling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie, die door middel van vraagtechnieken, analyses, testen, behandelprotocollen, etc. voor elk probleem een oplossing biedt en helpt de balans terug te vinden tussen lichaam en geest.

Hoogsensitiviteit

Persoonlijke counseling biedt optimale en professionele ondersteuning bij problemen op het gebied van hoogsensitiviteit (HSP), een burn-out, depressie, faalangst of gedragsproblemen bij bijvoorbeeld pubers en heeft als doel samen op zoek te gaan naar een oplossing om binnen de mogelijkheden van de cliënt weer zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren.

Veilig en vertrouwd

Er volgt altijd eerst een intakegesprek, om met elkaar kennis te maken. Tenslotte is het voor jou heel belangrijk, dat de klik er is en je volledig vertrouwen in mij als behandelaar hebt. Omdat je je in je eigen huis vaak het veiligst voelt, heeft het de voorkeur om de sessies ook daar te laten plaatsvinden. Vind je het makkelijker, om op neutraal terrein te praten? Dan behoort bijvoorbeeld een strand- of boswandeling ook tot de mogelijkheden.

Geheimhouding

Een goede behandeling is alleen mogelijk, wanneer er vertrouwen is tussen de cliënt en de counsellor. Counseling is daarom strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Zelfs wanneer het counselingtraject wordt vergoed door een derde partij, zoals ouders of een werkgever, wordt niets uit de gesprekken met deze partij besproken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt zelf.