Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt tegenwoordig het meest ingezet bij behandeling van psychische aandoeningen en problematisch gedrag. De behandelmethode bij deze therapie is gebaseerd op de theorie, dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk, om:

  • Depressieve gedachten te verminderen
  • Positieve gedachten en zelfvertrouwen te stimuleren
  • Dwangmatig denken en gedrag te verminderen
  • Angsten en boosheid te reduceren
  • Meer controle over het eigen leven te creëren

De therapievorm is kortdurend en gestructureerd, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van verschillende oefeningen en behandelprotocollen. Er wordt voornamelijk gekeken, naar de manier waarop de cliënt zich in moeilijke situaties gedraagt. Hoe hij of zij denkt, hoe het probleem tot stand is gekomen , maar vóóral: hoe het in stand wordt gehouden.

Counselingpraktijk Keep-the-Faith helpt je deze cirkel te doorbreken, de balans weer terug te vinden en op een positieve manier vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.